קוניאק

קוניאק הוא למעשה סוג של ברנדי, יין מזוקק, שהתיישן בחביות עץ.
לא כל ברנדי יכול להיקרא קוניאק - אלא אך ורק ברנדי שיוצר במלואו באיזור קוניאק, שראנט, שבמערב צרפת, תחת תקנות וחוקים המגדירים את תהליך ייצורו לפרטי פרטים.
איזור קוניאק מחולק למספר איזורי גידול, השונים זה מזה באיכות התזקיק המיוצרת בהם בשל הבדלי הטרואר - תנאי מזג האוויר והקרקע הייחודיים לכל איזור.
האיזור המרכזי והנחשב ביותר בלב קוניאק הוא איזור גראנד שמפיין, בו גדלים הענבים הטובים ביותר לייצור קוניאק.